Price
Get a demo
Vilkår
MOJOB NORGE AS (0RG. 915 804 161) (ET NORSK-REGISTRERT SELSKAP. (”MOJOB”/”VI”/”OSS”) EIER OG OPERERER WEBSIDEN www.mojob.io (”WEBSIDEN”) OG MOBIL APPLIKASJONEN MOJOB PÅ ANDROID OG IOS (”MOJOB APP”/"APP"). VILKÅR FOR BRUK GJELDER FOR ALLE BRUKERE OG/ELLER IKKE-BRUKERE (BESØKENDE) AV NETTSTEDET OG / ELLER APP.
OM DU ER UNDER 18 ÅR, MÅ VERGE GI ET SAMTYKKE TIL DITT BRUK AV JOBBEN/STILLINGENE MOJOB TIBYR, OG MÅ GODTA VILKÅR FOR BRUK PÅ DINE VEGNE.
VED Å GÅ INN PÅ MOJOB APPEN OG/ELLER NETTSTEDET, INDIKERER DU AT DU GODTAR VILKÅRENE FOR BRUK. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅR FOR BRUK, IKKE BRUK MOJOB APPEN, NETTSIDEN, NOEN AV DETS INNHOLD ELLER TJENESTER. VILKÅR FOR BRUK KAN ENDRES ELLER OPPDATERES AV MOJOB FRA TID TIL ANNEN UTEN VARSEL OG DE SISTE VILKÅRENE VIL BLI SENDT TIL DIN KONTO OG BETINGELSER KAN VÆRE ENDRET SIDEN SIST GANG DU BRUKTE JOBBEN/STILLINGEN. DET ER DITT ANSVAR Å GJENNOMGÅ VILKÅR FOR BRUK FOR EVENTUELLE ENDRINGER. DIN BRUK ETTER EVENTUELLE ENDRINGER ELLER OPPDATERINGER AV VILKÅRENE FOR BRUK VISER OSS DITT SAMTYKKE OG AT DU HAR GODTATT DE REVIDERTE VILKÅRENE. EVENTUELLE NYE FUNKSJONER SOM KAN LEGGES TIL FRA TID TIL ANNEN VIL VÆRE UNDERLAGT DISSE VILKÅRENE FOR BRUK, MED MINDRE NOE ANNET ER OPPGITT.
Om jobben/stillingen. MOJOB jobben/stillingen lar brukere som ønsker å få fylt en stilling ("arbeidsgivere") finne andre brukere gjennom MOJOB appen ("Søkere") som ønsker å fylle jobben/stillingene ("Jobben/stillingen"). For å få tilgang til jobben/stillingen og begynne å legge ut jobber og søke på jobben/stillingene, må du være en registrert bruker. Registrerte brukeres informasjon vil være tilgjengelig som en offentlig, søkbar profil på MOJOB App. Du kan bruke jobben/stillingen fra en datamaskin eller en mobil enhet hvis du har lastet ned MOJOB App. Arbeidsgivere og Søkere er kollektivt referert til som "Brukere". For større sikkerhet, kan du registrere deg som bruker på vegne av en bedriftsenhet, men du erkjenner og godtar at MOJOB forbeholder seg retten til å kontrollere bedriftens eksistens. Forbudte aktiviteter Forbudte tjenester. Følgende er en ikke-uttømmende liste over hvilken type tjenester som er forbudt fra å bli forespurt, tilbudt, forhandlet eller fullført i forhold til jobben/stillingen av brukere: Enhver tjeneste som bryter loven og / eller juridiske rettighetene til en person eller enhet i jurisdiksjonen til Arbeidsgiver eller Søker eller på annen gjeldende jurisdiksjon; enhver tjeneste som oppfordrer til eller legger til rette for ulovlig aktivitet; Pornografisk eller obskøne tjenester, inkludert seksuelle og eskortetjenester, tilbud og oppfordringer av prostitusjon og pornografi; noen tjenester eller kontrakter som Arbeidsgiveren ikke har juridisk rett til å kreve eller at Søker har ingen juridisk rett til å utføre; lotteri, utlodninger, konkurranser oppføringer multilevel markedsføring eller pyramidespill og tjenester knyttet til spam, eller uønskede tjenester eller produkter, eller falske, villedende eller misvisende tjenester. Gebyrer og betalingsbetingelser Serviceavgifter. Arbeidsgiverne betaler en fast månedlig lisens per bruker for ubegrenset bruk av Mojob. Henviser her til prisliste eller en avtale gjort med en representant fra Mojob Skatter. Brukere er ansvarlige for eventuelle avgifter på en tjeneste, ikke MOJOB. Endringer i MOJOBs gebyrer. MOJOB forbeholder seg retten til å opprette og endre servicegebyrer eller implementere avgifter for andre funksjoner i jobben/stillingen som angitt til brukere fra tid til annen. Eventuelle reviderte avgifter vil tre i kraft 30 dager fra datoen for oppslaget på nettsiden eller varsling til din konto. Innhold. All informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video, meldinger eller annet materiale, enten offentlig eller overført privat til jobben/stillingen fra brukerne enten i fora eller på annen måte ("Brukerinnhold"), er den eneste ansvaret for slike brukere. Dette betyr at betrakteren eller brukeren, og ikke MOJOB, som har eneansvar for alt slikt materiale som lastet opp, legges ut, mailes, overføres eller på annen måte gjøres tilgjengelig ved å bruke jobben/stillingen. MOJOB vil verken kontrollere eller aktivt overvåke brukerinnhold, og sådan, garanterer vi ikke nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten på slikt innhold. Brukeren erkjenner at ved å bruke jobben/stillingen, kan de bli utsatt for materialer som er støtende, uanstendig eller upassende. Under ingen omstendigheter vil MOJOB være ansvarlig på noen måte for noen materialer, inkludert, men ikke begrenset til, for eventuelle feil eller mangler i materiale eller eventuelle mangler eller feil i utskrift eller produksjon, eller for tap eller skade av noe slag pådratt som et resultat av visning eller bruk av materiale postet, mailet, overføres eller på annen måte gjort tilgjengelig via jobben/stillingen eller for tap eller skade som følge av en tredjepart sikkerhetsbrudd eller cyberangrep på MOJOBs servere eller databaser. Restriksjoner på brukerinnhold og bruk av jobben/stillingen. MOJOB forbeholder seg retten til å til enhver tid (men vil ikke ha noen plikt) til å fjerne eller nekte å distribuere brukerinnhold, og å avslutte brukere eller gjenvinne brukernavn. Vi forbeholder oss også retten til tilgang, å lese, beskytte og offentliggjøre informasjon som vi med rimelighet mener er nødvendig for å (i) tilfredsstille gjeldende lover, regulativer, rettslig prosess eller krav fra myndighetene, (ii) håndheve disse vilkårene for bruk, inkludert undersøkelse av potensielle brudd på disse, (iii) å oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere bedrageri, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer, (iv) svare på brukerstøttehenvendelser, eller (v) beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til våre brukere og publikum. Ved å bruke nettstedet, MOJOB App og / eller nettsiden skal du ikke: kopiere innhold uten uttrykkelig tillatelse til å gjøre dette; laste opp, legge ut, sende e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som: er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, sjikanerende, villedende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, pornografisk, krenkende for andres privatliv, hatefullt eller rasistisk eller etnisk støtende, oppfordrer kriminell atferd, gir opphav til sivilrettslig ansvar, bryter noen lov, eller på noen annen måte støtende; Du har ikke rett til å gjøre tilgjengelig under noen lov eller under et kontraktsforhold; krenker patent, varemerke, forretningshemmelighet, opphavsrett eller andre rettigheter til noen part (herunder personvernrettigheter); er eller inneholder uoppfordret eller uautorisert reklame, markedsføringsmateriell, "søppelpost", "spam", "kjedebrev", "pyramidespill," eller noen annen form for oppfordring ikke er autorisert av disse vilkårene for bruk; inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer utviklet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller data eller Nettstedet eller som av noen brukere eller lesere av nettstedet eller som eksponerer en brukers privatliv; eller inneholder noen usannheter eller uriktige opplysninger eller skaper et inntrykk av at du vet er feil, misvisende eller villedende, eller noe materiale som kan harme eller skade mindreårige på noen måte; utgi seg for å være en person eller enhet eller uriktige opplysninger om sin tilknytning til en person eller enhet; forfalske overskrifter eller på annen måte manipulere identifikasjon for å skjule opprinnelsen til noe materiale som sendes til eller via nettstedet eller etterligne en annen person eller organisasjon; forstyrre eller ødelegge hjemmesiden eller servere eller nettverk knyttet til Nettstedet, eller nekte å adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller bestemmelser for nettverk som er knyttet til nettstedet eller sonde, skanne eller teste sårbarheten til ethvert system eller nettverk eller bryte eller omgå sikkerhet eller autentiseringstiltak; bevisst eller ubevisst bryte lokale, nasjonale eller internasjonale lover og regler; samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere eller seere uten deres samtykke; lisensiere, selge, leie ut, lease, overføre, tildele, distribuere, hoste, eller på annen måte kommersielt utnytte nettstedet eller MOJOB App; endre, oversette, lage avledede arbeider av, demontere, dekomponere, eller omvendt konstruere noen del av MOJOB App eller all programvare som leveres som en del av nettstedet, unntatt i den utstrekning de ovennevnte restriksjoner er uttrykkelig forbudt i henhold til gjeldende lov; eller
Du samtykker også til ikke å få tilgang til nettstedet eller Appen på en måte som utnytter ressursene i nettsiden større grad enn det som ville vært tilfelle for en individuell person som bruker en vanlig nettleser. Uavhengig av det foregående, kan operatører av offentlige søkemotorer bruker edderkopper eller andre roboter i den hensikt å skape offentlig tilgjengelige søkbare indekser av materialet på dette nettstedet.
Lisens av innhold. Ved å sende inn, poste eller vise brukerinnhold på eller gjennom Jobben/stillingen, gir du oss (og våre agenter) en ikke-eksklusiv, royalty-fri lisens (med rett til viderelisensiere) å bruke, kopiere, modifisere, overføre, vise og distribuere slikt brukerinnhold. MOJOB vil ikke være ansvarlig for bruk av brukerinnhold i henhold til disse vilkårene. Du bekrefter og garanterer at du har alle rettigheter, makt og myndighet er nødvendig for å gi de rettigheter som er gitt her til brukerinnhold som du som bruker av MOJOB App sender inn. Brukerlisens. Med unntak av brukerinnhold, MOJOB App, dette nettstedet, og informasjon og materiell som den inneholder, tilhører MOJOB og dets lisensgivere, og er beskyttet mot uautorisert kopiering og spredning av opphavsretten, varemerkerett, og andre lover om åndsverk . I henhold til vilkårene i disse vilkårene for bruk, gir MOJOB deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til (a) bruke nettstedet til eget bruk, og (b) laste ned, installere og bruke én kopi av programmet på en mobil enhet som du eier eller kontrollerer for din bruk ("lisensen"). MOJOB Appen er lisensiert til deg og ikke solgt. Ingenting i vilkårene som gir deg rett til å bruke MOJOB eller MOJOBs navn, varemerker, logoer, domenenavn og andre karakteristiske varemerketrekk uten vår skriftlige samtykke. Du skal ikke forsøke å overstyre eller omgå noen av bruksregler eller restriksjoner på nettstedet. Alle fremtidige utgaver, oppdatere, eller andre tillegg til funksjonalitet på nettsiden eller MOJOB App skal være underlagt betingelsene i disse vilkårene. Tilbakemelding: MOJOB. Hvis du gir MOJOB med noen forslag, attester, kommentarer eller andre tilbakemeldinger om noen aspekter av nettstedet, MOJOB App og / eller tjeneste ("Feedback"), kan MOJOB bruke slike tilbakemeldinger på nettsiden, i MOJOB App eller på andre MOJOB produkter eller tjenester (kollektivt, "MOJOB tjenester"). Følgelig samtykker du i at: (a) MOJOB ikke er underlagt noen taushetsplikt i forhold til Feedback, (b) tilbakemeldingene er ikke konfidensiell eller fortrolig informasjon av deg eller noen tredjepart, og du har alle nødvendige rettigheter til å avsløre Feedback til MOJOB, (c) MOJOB (inkludert alle sine etterfølgere og stedfortredere og eventuelle etterfølgere og stedfortredere av noen av MOJOB tjenester) kan fritt bruke, reprodusere, publisere, lisensiere, distribuere, og ellers kommersialisere Tilbakemeldinger i noen MOJOB tjenester og (d) Du har ikke rett til å motta noen kompensasjon eller betaling av noe slag fra MOJOB eller noen av de andre brukerne av nettstedet i forhold til Feedback. Tilbakemelding: Søkers. Arbeidsgivere har muligheten til å gi tilbakemelding på sine erfaringer med Søkere ved hjelp av vårt vurderingssystem og / eller skriftlige kommentarer ("Søkertilbakemeldinger"). Søkertilbakemelding vil bli lagt ut på Søkers profil, som kan være synlig for andre brukere. Tvister og klager. Brukere kan inngi klager hvis de er misfornøyd med andre brukere. Vi vil varsle deg om eventuelle tvister som angår deg, og vi vil forsøke å bidra til å løse eventuelle tvister innen 14 dager, men MOJOB er ikke ansvarlig for tilbakebetaling eller å tilbakebetale en Bruker for honorar til en annen part eller for fremtidige potensielle servicegebyrer. Hvis MOJOB vurderer en klage gyldig og en slik klage gjelder ikke-oppmøte, fornærmende eller uprofesjonell oppførsel av deg, forbeholder MOJOB seg retten til å avslutte eller suspendere din tilgang til jobben/stillingen, og for å utøve andre rettigheter og rettsmidler som MOJOB måtte ha. Reklame. Du erkjenner og godtar at Nettstedet og App kan inneholde reklame. Hvis du velger å ha noen forretninger med noen som har produkter eller tjenester som er annonsert på nettsiden, erkjenner Du og godtar at slike forretninger er utelukkende mellom deg og den aktuelle annonsøren og Du erkjenner og godtar at MOJOB ikke skal ha noe ansvar for eventuelle tap eller skader som du kan pådra seg som følge av slike forretninger. Lenker og tredjeparts nettsteder. Dette nettstedet (inkludert brukerinnhold) kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av MOJOB eller er godkjent av MOJOB. Tredjeparts nettsteder eller tjenester som nås fra Jobben/stillingen er underlagt vilkårene og betingelsene i disse nettstedene og eller tjenester, og du er ansvarlig for å avgjøre disse vilkårene og å være i samsvar med dem. ANSVARSFRASKRIVELSE, GARANTIER OG VILKÅR. NETTSTEDET, JOBBEN/STILLINGEN, MOJOB APP OG ALT MATERIALE ER FASTSATT OG LEVERES "SOM DEN ER". MOJOB FRASKRIVER SEG ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER, ENTEN DIREKTE, INDIREKTE, LOVMESSIGE AV PRAKSIS, FORHANDLINGER ELLER ANNET INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL EVENTUELLE GARANTIER OM SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. INFORMASJON ELLER MATERIALE SOM LASTES NED ELLER PÅ EN ANNEN MÅTE HENTES GJENNOM BRUK AV JOBBEN/STILLINGEN SKJER PÅ EGET ANSVAR OG DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR SKADE DATASYSTEMET, TAP AV DATA ELLER ANDRE TAP SOM FØLGE AV Å LASTE NED ELLER BRUKE SLIKT MATERIALE. MOJOB GARANTERER IKKE, BIFALLER IKKE GARANTERER IKKE, TILBYR IKKE NOEN VILKÅR ELLER REPRESENTASJONER ELLER TAR ANSVAR FOR NOE PRODUKT ELLER TJENESTE REKLAMERT ELLER TILBUDT AV NOEN BRUKERE ELLER TREDJEPART GJENNOM NETTSTEDET ELLER MED HENSYN TIL EN NETTSIDE SOM KAN NÅS FRA EN KOBLING PÅ NETTSTEDET ELLER FIGURERT I NOEN BANNER ELLER ANNEN REKLAME PÅ NETTSTEDET, OG MOJOB SKAL IKKE VÆRE DELAKTIG I NOEN TRANSAKSJON DU KAN INNGÅ MED SLIK BRUKER ELLER TREDJEPART. MOJOB VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TYPE INNHOLD BYTTET VED HJELP AV JOBBEN/STILLINGEN. BEGRENSNING AV ANSVAR. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VIL MOJOB VÆRE ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EVENTUELLE SKADER SOM RESULTERERTE FRA (I) DIN BRUK AV ELLER MANGEL PÅ Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, MOJOB APP ELLER JOBBEN/STILLINGEN, (II) KOSTNADENE VED ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER, DATA, INFORMASJON ELLER TJENESTER, (III) FEIL OG UPRESISHETER I MATERIALE PÅ NETTSIDEN, (IV) PERSONSKADE ELLER MATERIELLE SKADER AV NOE SLAG SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV JOBBEN/STILLINGEN, NOEN FEIL, VIRUS, TROJANSKE HESTER, ELLER ANDRE FILER OG DATA SOM KAN VÆRE SKADELIG FOR DATAMASKIN ELLER KOMMUNIKASJONSUTSTYR OG DATA SOM KAN VÆRE OVERFØRT TIL ELLER GJENNOM NETTSTEDET ELLER MOJOB APP, ELLER (V) FEIL ELLER UTELATELSER I MATERIALET PÅ NETTSTEDET ELLER ANDRE TAP ELLER SKADER AV NOE SLAG SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DIN BRUK AV NETTSTEDET. DISSE BEGRENSNINGER GJELDER SELV OM MOJOB HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. UANSETT HVA SOM STÅR I DOKUMENTET, VIL MOJOBS ANSVAR FOR SKADER SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN (UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV FORM FOR ACTION), TIL ENHVER TID VÆRE BEGRENSET TIL DET HØYESTE AV (A) TREHUNDRE NORSKE KRONER(300 NOK) ELLER (B) BELØPENE DU HAR BETALT MOJOB I DE SISTE 12 MÅNEDERS (HVIS NOEN). DE NEVNTE BEGRENSNINGER SKAL GJELDE I SIN FULLESTE KRAFT INNENFOR LOVEN I GJELDENDE JURISDIKSJON. ERSTATNING. DU SKAL HOLDE MOJOB OG DETS DATTERSELSKAPER, SAMARBEIDSPARTNERE, LEDERE, AGENTER OG ANSATTE HARMLØSE FRA ALLE KRAV, HANDLINGER, PROSEDYRER, SKADER, TAP, KOSTNADER OG UTGIFTER (INKLUDERT RIMELIGE ADVOKATHONORARER ), PÅLØPT I FORBINDELSE MED MATERIALE SOM ER LASTET OPP, OVERFØRT ELLER GJORT TILGJENGELIG AV DEG GJENNOM JOBBEN/STILLINGEN OG / ELLER EVENTUELLE BRUDD DU GJØR PÅ DISSE BRUKSVILKÅRENE ELLER MED GJELDENDE LOV ELLER FORSKRIFT. Ansvarsfraskrivelse. Fordi MOJOB ikke bedriver tilsyn eller kontroll av interaksjoner mellom Arbeidsgivere og Søkere, og fordi MOJOB ikke kontrollerer kredittkortselskaper eller andre betalingsselskaper, og fordi MOJOB ikke skjermer eller overvåker gjennomføringen av tjenester, og fordi MOJOB kan ikke garantere den sanne identitet, alder eller nasjonalitet av Arbeidsgivere og Søkere, og fordi MOJOB har svært begrenset kontroll, om noen, over kvalitet, sikkerhet, moral, lovligheten, sannferdigheten eller nøyaktigheten av ulike sider av Nettstedet samtykker du i at du bærer all risiko og du samtykker i å slippe MOJOB (og deres ledere, direktører, aksjonærer, agenter, ansatte, partnere, datterselskaper, og tredjeparts partnere) (direkte eller indirekte) av enhver art og natur, kjente og ukjente, mistenkte og uventede, avslørte og ukjente, nå og i fremtiden, som følge av eller på noen måte er knyttet til din bruk av nettstedet, ditt tredje parter og i forbindelse med MOJOBs vedtak av eventuelle tvister mellom Arbeidsgivere og Søkere. Du er videre uten alle rettigheter og fordeler som ellers er tillagt av noen, lovfestet eller lovfestet i en jurisdiksjon som ville prøve å begrense omfanget av en utgivelse eller fraskrivelse. Arbeidsgivere og Søkere er selv ansvarlig for å verifisere identiteten til andre Arbeidsgivere og Søkere som de engasjerte seg med og de bør ta nødvendige forholdsregler for å sikre deres trygghet og sikkerhet ved interaksjon med dem. Oppsigelse. MOJOB kan, under visse omstendigheter, og uten forvarsel, umiddelbart avslutte Din evne til å få tilgang til nettstedet eller deler av den. Grunnlaget for en slik avslutning skal omfatte, men ikke være begrenset til, (a) brudd eller brudd på disse vilkårene for bruk eller andre avtaler som du kan ha med MOJOB (inkludert, uten begrensning, manglende betaling av eventuelle avgifter skyldte i forbindelse med nettsiden eller på annen måte du skylder MOJOB), ( b) forespørsler fra politi eller andre offentlige etater, (c) en forespørsel fra deg, (d) opphør eller vesentlig endring til nettstedet (eller deler av den), ( e ) uventet teknisk, sikkerhetsmessige eller juridiske spørsmål eller problemer, og / eller (f) deltakelse av deg, direkte eller indirekte, i falske eller ulovlige aktiviteter. Avslutning av din tilgang til Nettstedet kan også omfatte fjerning av noen eller alle av de materialene du har lastet opp til nettstedet. Du erkjenner og godtar at alle oppsigelser kan foretas av MOJOB etter eget skjønn, og at MOJOB ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen avslutning av din tilgang til dette nettstedet eller for fjerning av noen av materialene lastet opp deg til nettsiden. Eventuelt opphør av disse vilkårene for bruk av MOJOB skal være i tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler som MOJOB måtte ha. Tilgjengelighet og oppdateringer. MOJOB kan endre, suspendere eller avbryte dette nettstedet når som helst og uansett årsak eller uten grunn, uten varsel. Nettstedet, Jobben/stillingen og / eller MOJOB App kan være utilgjengelig fra tid til annen på grunn av vedlikehold eller feil på datamaskin eller nettverksutstyr eller andre grunner. MOJOB kan jevnlig legge til eller oppdatere informasjon og materiale på dette nettstedet uten varsel. Sikkerhet. Informasjon som sendes eller mottas over Internett er generelt usikker og MOJOB kan ikke og gjør ikke noen garantier eller løfter når sikkerheten til all kommunikasjon til eller fra nettstedet eller representasjon eller garanti med hensyn til avskjæring av tredjeparter av personlig eller annen informasjon. Du er ansvarlig for å ivareta passordet du bruker for å få tilgang til jobben/stillingen, og du er ansvarlig for eventuelle aktiviteter eller handlinger i henhold til ditt passord. Du samtykker i å holde passordet hemmelig. MOJOB vil ikke være ansvarlig for eventuelle tap eller skader som følge av din unnlatelse av å overholde disse kravene. Generelt. Disse vilkårene for bruk, sammen med våre retningslinjer for personvern utgjør hele avtalen mellom partene knyttet til Nettstedet, Appen og jobben/stillingen og alle relaterte aktiviteter. Disse vilkårene for bruk skal ikke endres utenom skriftlig undertegnelse av begge parter, eller ved en ny posting av disse vilkårene for bruk utstedt av MOJOB. Hvis noen del av disse vilkårene for bruk anses å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den delen anses som brutt, og skal ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene. Svikt av MOJOB i å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i henhold til disse vilkårene for bruk skal ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Avkall på rett eller bestemmelse av MOJOB må være skriftlig og skal kun gjelde for bestemt forekomst identifisert i en slik tekst. Du kan ikke overdra vilkårene for bruk, eller noen rettigheter eller lisenser gitt herunder, enten frivillig, ved lov, eller på annen måte uten MOJOBs skriftlige samtykke. MOJOB kan overdra disse vilkårene for bruk til hvem som helst, uansett grunn. Disse vilkårene for bruk er underlagt lovene i Hong Kong uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt.