Price
Get a demo
Personvernerklæring /Samtykkeerklæring- Mojob Norge AS
Mojob Norge AS er forpliktet til å beskytte ditt personvern.
For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.
Henvendelser kan rettes til ahoy@mojob.io.
Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.
Grunnlag for behandling av personopplysninger
Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg og imøtekomme den anmodning du gjør ved å registre deg.
Hvordan vi bruker personopplysninger
Mojob Norge AS tilbyr en rekrutteringsplattform hvor kunder kan publisere stillingsutlysninger på andre nettsider og kobler disse med jobbsøkere. I den forbindelse vil personopplysninger deles med våre kunder for rekruttering til aktuelle stillinger.
Vi behandler kun opplysninger om deg som du selv registrerer, og som har tilknytning til avtaleformålet.
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet. Opplysninger vil bli slettet 2 år etter at du siste var aktiv, eller når du selv ber om at opplysningene slettes.
I tillegg til formålet over, ønsker vi å gi deg annen relevant informasjon og ta kontakt.
Det er frivillig å samtykke til videre lagring. Hvis du samtykker vil vi benytte opplysningene videre i inntil 2 år etter siste aktivitet, eller til du gir oss beskjed om at du vil bli slettet. Du kan gi oss melding om sletting her: ahoy@mojob.io
Mojob Norge AS vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen gir adgang til eller du har samtykket til.
Dine rettigheter
Du kan til enhver tid se hvilke opplysninger vi har om deg på profilen din. Du har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting, av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.
Cookies (Informasjonskapsler)
Når du besøker et av Mojobs nettsteder (eksempelvis www.mojob.io/) registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en "Cookie". En Cookie (informasjonskapsel) er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Du kan alltid slå av cookies på din egen pc.
Hvilken informasjon registreres om deg som bruker
Når du besøker Mojob på nett, registrerer vi ulike typer informasjon om deg som bruker ved hjelp av cookies og i noen tilfeller din IP-adresse:
Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte, eller tjenester du bestiller Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert, og blir lagret med våre strenge krav til datasikkerhet. Formålene og hvordan vi benytter data som er samlet inn på nettstedet
Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:
Tekniske formål
For at nettstedet vårt skal være så stabilt som mulig fordeler vi trafikk på flere servere med en trafikkfordeler «junction».
Analytiske formål
For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi Google Analytics og Hotjar (mobil). Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Data fra Googles informasjonskapsler, som for eksempel IP-adresse lagres anonymisert på Googles servere. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores tilbake til deg, og IP-adresser anonymiseres. Cookies som brukes med Google Analytics er "_gid" og "_ga". Cookies som brukes med Hotjar er "_hjid"
Vi bruker et støttesystem som heter Intercom for å kommunisere med deg som bruker. Her innhentes data fra Mojob for at vi raskt skal kunne hjelpe deg om du har problemer og tar kontakt med oss. Dette systemet brukes også til å kommunisere med deg. Cookies som brukes med Intercom er "intercom-session-*" Personlig tilpasninger
For å sikre at innhold blir mest mulig relevant for deg, bruker vi informasjonskapsler som inneholder data som for eksempel språk, segment og digital enhet. Opplysningene vi innhenter i forbindelse med bruk av nettstedet kan i visse tilfeller bli kombinert med informasjon fra ditt øvrige kundeforhold. Cookies som brukes til dette formålet er "i18_redirect", "cookie_control_consent" og "cookie_control_enabled_cookies".
Innstillinger for bruk av informasjonskapsler i nettlesere
Ved å tillate bruk av informasjonskapsler vil du kunne få en mer relevant brukeropplevelse av nettsteder du besøker. Du kan likevel endre på dette ved å gjøre endringer i innstillinger i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser til hvordan du kan du kan slette informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler.